Kviečiame į individualius susitikimus arba nuotolines Atvirų durų dienas  (plačiau čia)  Registruotis

Tarptautiniai projektai

Erasmus+

Socratus icon

Erasmus+ projektai skirti stiprinti bendruomenę, įveikti mokymosi problemas ir pagerinti mokinių akademinius rezultatus, taikant meną ir jo rūšis kaip pagrindą.

Erasmus+ projektas 2020-1-ES01-KA229-082954_4 „CLIL connection. Exchanging and Improving CLIL Practices through Europe“

Skirtas sukurti ir sustiprinti CLIL metodikos įgyvendinimą mokyklose partnerėse.

Laikotarpis: 2020-09-01-2023-08-31, trukmė 24 mėn. pratęstas 1 metus.

Skirtas 4-8 klasių mokiniams

Partneriai: Ispanija (koordinatorius), Italija, Lietuva, Graikija, Lenkija

Siekiamas rezultatas - CLIL metodikos diegimas mokykloje, mokytojų motyvacija dvikalbiam ugdymui, pasirengimas tarptautinėms programoms.

Nuoroda: https://twinspace.etwinning.net/111756/home

Erasmus+ projektas 2020-1-ES01-KA229-082202_2 „LOS VALORES A TRAVÉS DEL ARTE / VALUES THROUGH ART“

Skirtas stiprinti bendruomenę, įveikti mokymosi problemas ir pagerinti mokinių akademinius rezultatus, taikant meną ir jo rūšis kaip pagrindą.

Laikotarpis: 2020-09-01-2023-08-31, trukmė 24 mėn. pratęstas 1 metus,

Skirtas 3-8 klasių mokiniams

Partneriai: Ispanija (koordinatorius), Kroatija, Lietuva

Siekiamas rezultatas - Ispanų k. gilinimas pasitelkiant meną kaip metodą.

Nuoroda: https://twinspace.etwinning.net/123770/home

Erasmus+ projektas 2020-1-FR01-KA229-080099_3 „PROMOTE SCHOOL CLIMATE AND WORK THE FUNDAMENTALS THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT“

Skirtas plėsti mokinių supratimą apie Europos pilietiškumą bei suteikti mokiniams atsakomybę vykdant darnaus vystymosi projektus.

Laikotarpis: 2020-09-01-2023-08-31, trukmė 24 mėn. pratęstas 1 metus

Skirtas: 4-8 klasių mokiniams

Partneriai: Prancūzija (koordinatorius), 3 kitos Prancūzijos mokyklos, Ispanija, Lietuva

Siekiamas rezultatas - Pilietinės mokinių bendruomenės stiprinimas.

Nuoroda: https://twinspace.etwinning.net/132044/home

Erasmus+ projektas 2019-1-ES01-KA229-063982_5 „PErforming ARts for Leader Students (PEARLS)“

Skirtas - naudojant daugiapakopio ir bendro ugdymo principus tobulinti mokinių pagrindinius socialinius įgūdžius, išmokyti mokinius dainavimo, šokio ir teatro technikų, kurie leis jiems atlikti meninius darbus, projektus, didins mokinių savivertę.

Laikotarpis: 2019-09-01-2022-08-31, trukmė 24 mėn. pratęstas 1 metus

Skirtas 4-8 klasių mokiniams

Partneriai: Ispanija (koordinatorius), Italija, Lietuva, Graikija, Rumunija

Siekiamas rezultatas - Įprasminti menų dalykus mokykloje kaip lygiaverčius ir svarbius pagrindinių gebėjimų elementus.

Nuoroda: https://twinspace.etwinning.net/81768/home