fbpx

Kviečiame į individualius susitikimus arba Atvirų durų vakarus (plačiau čia)  Registruotis

5-10 kl.

Pagrindinis ugdymas

Socratus icon

Remiamės tarpdiscipliniškumo principu, deriname skirtingų mokslų žinias, kurios papildo ir stiprina dalykines kompetencijas. Atsižvelgdami į bendrosiose programose numatytą turinį, pasiekimus ir mokinių amžių, didelį dėmesį skiriame pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai, tad dalį veiklų organizuojame ne mokykloje, o kitose aplinkose. Mokiniams kryptingai padeda ne tik jų tiesioginiai mokytojai, bet ir asmeniniai mentoriai iš VDU bendruomenės.

Ugdymo gairės

Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys:

 • kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos (anglų ir ispanų). Kalbiniams gebėjimams ir komunikavimo kompetencijai ugdyti skiriamos papildomos lietuvių kalbos pamokos, taip pat gilinamos nuo pradinių klasių mokomos ispanų ir anglų kalbos žinios;
 • socialinis ugdymas (istorija, geografija, socialinė-pilietinė veikla, psichologija). Socialinio ugdymo srityje svarbus ne tik dalykinių žinių, bet ir kitų kompetencijų ugdymas, tad organizuojamos įvairios socialinės-pilietinės akcijos, per kurias mokiniai aktyviai įsitraukia į veiklas, siūlo iniciatyvas, mokosi būti aktyvūs pasaulio piliečiai;
 • informacinės technologijos. Mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje organizuoja integruotas informacinių technologijų ir kitų dalykų pamokas;
 • technologijos. Technologijų pamokose išnaudojamos kitos edukacinės erdvės – kartą per mėnesį mokiniai vyksta į netradicines technologijų pamokas;
 • dorinis ugdymas; 
 • matematika;
 • gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika); 
 • meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras). Licėjuje visiems mokiniams vyksta dailės, muzikos ir teatro pamokos; 
 • kūno kultūra. Fizinis aktyvumas ir gera emocinė savijauta yra tampriai susiję, tad visi mokiniai turi po 3 savaitines kūno kultūros pamokas, o 0-4 klasių mokiniai ir po vieną šokio pamoką per savaitę;
 • bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra ir kt.) integruojamas į mokomuosius dalykus.

Mokomuosius dalykus dėsto skirtingų dalykų mokytojai. Mokytojai, atsižvelgdami į individualius mokinių gebėjimus, poreikius, pritaiko ugdymo turinį, pasirenka tinkamus metodus ir priemones, kurie padėtų mokiniams įgyti reikalingus gebėjimus: skatintų aktyvumą, savarankiškumą, kritinį ir kūrybinį mąstymą, atsakingą veikimą, orientavimąsi aplinkoje, gebėjimą spręsti problemas.

Kiekviena klasė turi auklėtoją – mokytoją, kuriam pavesta ugdyti klasės bendruomenę, susidedančią iš mokinių, jų tėvų ir mokytojų, dirbančių su ta klase.

Licėjuje įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, ugdymo procesas skirstomas į pusmečius.

Aplinka
 • Didžioji dalis užsiėmimų mokiniams vyksta pagrindinėje klasėje, kurioje yra įrengtos darbo ir poilsio zonos;
 • Gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos, šokio, kūno kultūros, teatro, dailės, technologijų užsiėmimai vyksta atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose;
 • Šaltuoju metų laiku kūno kultūros užsiėmimai yra organizuojami sporto salėje (mokiniai yra vežami mokyklos autobusu);
 • Kiekvieną dieną vaikai laiką leidžia lauke (yra įrengti du uždari kiemeliai);
 • Mokyklos viduje yra įrengtos poilsio zonos;
 • Klasės aprūpintos vaizdo projektoriais, kompiuteriais, ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, įvairios elektroninės mokymo priemonės.
Rutina/tvarkaraštis

Licėjus dirba nuo 7:15 val. iki 18:30 val.

8.00–8.30 – mokytojų konsultacijos;
8.30 – pamokų pradžia;
10.15 – pusryčiai;
10.30–12.10 – pamokos;
12.10–12.55 – pietūs, laikas lauke;
12.55–15.25 – pamokos;
15.25 – pavakariai;
15.40–16.00 – klasių valandėlės, konsultacijos.

Kaina

Mėnesio mokestis – 630 € (mokama 10 mėn.).
Maitinimo kaina – 9,90 €/diena.
Mokslo metų mokestis – 480 €/metai.

Į mėnesio mokestį įskaičiuota:
• kasdienis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą 7.45–16.00;
• psichologo konsultacijos;
• mokytojų konsultacijos;
• meninis ugdymas (dailė, teatras, muzika, šokis);
• dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
• papildomi ugdymo programos moduliai.

Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
• aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymo priemonėmis;
• priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
• licėjaus nuotolinio mokymo(si) platforma „GOOGLE for Education“;
• dalyvavimas pirminiuose mokinių olimpiadų etapuose;
• išvykos į mokymo ir edukacijos centrus pagal dalykų ugdymo programas (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• edukacinės išvykos Vilniaus mieste (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• programinės įrangos ir kitos licencijos;
• bendruomeniniai renginiai licėjuje;
• draudimas nuo nelaimingų įvykių.

Kiti mokesčiai:
• maitinimas: pusryčiai – 1,40 €, pietūs – 6,50 €, pavakariai – 2 €;
• jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams – papildomas antkainis;
• licėjaus uniformos kaina;
• papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika ir pan.) kaina.

 

 

Registruokitės susitikimui arba parašykite mums!

Prašaome, įrašykite savo vardą.
Prašome, įrašykite savo telefono numerį.
Prašome, įrašykite savo elektroninio pašto adresą.
Prašome, parašykite savo žinutę.
Aš ne robotas
Atnaujinti Invalid Input