fbpx

Kviečiame į individualius susitikimus arba Atvirų durų vakarus (plačiau čia)  Registruotis

Socratus icon

Pradinio ugdymo pakopa apima mokymą(si) 1–4 klasėse. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 m., tačiau gali būti priimti ir jaunesni – 6 m. vaikai, įvykdę priešmokyklinio ugdymo programą. Pradiniame ugdyme – mokymas grindžiamas darniu visų ugdymo sričių (dorinis, kalbinis, matematinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis, technologinis, kūno kultūros, sveikatos) įtraukimu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į besimokančiojo individualius gebėjimus, užtikrinant kokybišką besimokančiojo dalyvavimą bendrose mokymosi veiklose, mokymąsi grupėje (lavinant socialines ir komunikacines kompetencijas). Ugdymas grindžiamas integruoto mokymo strategija.

Ugdymo gairės
 • Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo.
 • Kompleksinė pagalba iškilus mokymosi problemoms (logopedo, psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba).
 • Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene.
 • Pradinio ugdymo pedagogų Mentorystės programa (Licėjaus mentorystės sistema koordinuojama M. Jakobo).
 • Užsienio kalbos, dailės, muzikos, šokio, teatro bei informacinių skaitmeninių technologijų gebėjimų lavinimas, kurį bendradarbiaudami su pradinio ugdymo pedagogu organizuoja ir vykdo šių sričių pedagogai.
 • Pradinis ugdymas grindžiamas kontekstualumo ir integralumo principais.
 • Mokykloje prioritetas teikiamas aktyviems mokymo metodams, projektinėms veikloms ir pan.
 • Ankstyva antros užsienio kalbos pasirinkimo galimybė (nuo pirmos klasės mokoma anglų kalba, nuo antros klasės siūloma antroji užsienio kalba – ispanų).
 • Ypatingas dėmesys gamtamoksliniam ugdymui, kuris vykdomas per papildomą tyrinėjimo ir eksperimentavimo pamoką.
Aplinka
 • Kuriama tolerantiška, emociškai ir fiziškai saugi aplinka.
 • Pamokos mokiniams organizuojamos pagrindinėje klasėje, kurioje įrengtos darbo ir poilsio zonos.
 • Eksperimentų, šokio, kūno kultūros, teatro, dailės ir technologijų pamokos organizuojamos atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose.
 • Šaltuoju metų laiku kūno kultūros užsiėmimai vyksta sporto salėje (mokiniai vežami mokyklos autobusu į specializuotą sporto salę).
 • Kiekvieną dieną vaikai laiką leidžia lauke (įrengti du uždari kiemeliai);
 • Mokyklos viduje įrengtos poilsio zonos (skaitymo, interaktyvių žaidimų, stalo tenisas ir pan.)
 • Klasės aprūpintos vaizdo projektoriais, kompiuteriais, ugdymo procese naudojami planšetiniai kompiuteriai, įvairios elektroninės mokymo priemonės.
 • Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje (per pandemiją kiekviena klasė turi individualius grafikus).
Rutina/tvarkaraštis

Licėjus dirba nuo 7:15 val. iki 18:30 val.

Pamokų laikas pirmokams

8.30 – pamokų pradžia;
9.15 – pusryčiai;
9.30–10.55 – pamokos;
10.55–11.30 – laikas lauke;
11.40–12.00 – pietūs;
12.10–13.35 – pamokos;
13.35–14.00 – laikas lauke;
14.00–15.25 - pamokos, pamokų ruoša;
15.25 – pavakariai;
16.00–18.30 – popamokinė grupė, būreliai.

Pamokų laikas 2-4 klasės mokiniams

8.30 – pamokų pradžia;
9.15 – pusryčiai;
9.30–12.10 – pamokos;
12.10–12.55 – pietūs, laikas lauke;
12.55–15.25 – pamokos, pamokų ruoša;
15.25 – pavakariai;
15.40–16.00 – konsultacijų laikas;
16.00–18.30 – popamokinė grupė, būreliai.

Kaina

Mėnesio mokestis – 590 € (mokama 10 mėn.).
Maitinimo kaina – 9,7 €/diena.
Mokslo metų mokestis – 480 €/metai.

Į mėnesio mokestį įskaičiuota:
• kasdienis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą 7.45–16.00;
• psichologo konsultacijos;
• mokytojų konsultacijos;
• dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
• papildomi ugdymo programos moduliai.

Į mokslo metų mokestį įskaičiuota:
• aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymo priemonėmis;
• priemonės dailės, eksperimentų ir kt. pamokoms;
• išlaidos higienos ir ūkio priemonėms;
• licėjaus nuotolinio mokymo(si) platforma „GOOGLE for Education“;
• dalyvavimas pirminiuose mokinių olimpiadų etapuose;
• išvykos į mokymo ir edukacijos centrus pagal dalykų ugdymo programas (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• edukacinės išvykos Vilniaus mieste (renginių bilietų, edukacinių programų išlaidos);
• programinės įrangos ir kitos licencijos;
• bendruomeniniai renginiai licėjuje;
• draudimas nuo nelaimingų įvykių.

Kiti mokesčiai:
• maitinimas: pusryčiai – 1,40 €, pietūs – 6,30 €, pavakariai – 2 €;
• jei užsakomas specialus maistas alergiškiems vaikams – papildomas antkainis;
• popamokinė priežiūra (16.00–18.30) – 80 €/mėn. arba 5 €/diena;
• licėjaus uniformos kaina;
• papildomų užsiėmimų (plaukimas, šachmatai, robotika, kovų menai, keramika ir pan.) kaina.

Registruokitės susitikimui arba parašykite mums!

Prašaome, įrašykite savo vardą.
Prašome, įrašykite savo telefono numerį.
Prašome, įrašykite savo elektroninio pašto adresą.
Prašome, parašykite savo žinutę.
Aš ne robotas
Atnaujinti Invalid Input